Ana Səhifə

Neft və qaz xətləri tikilidən neçə metr aralıdan keçməlidir?

No Comments

Vətəndaşlarımızın ən çox üzləşdiyi problemlərdən biri də torpaq sahələri üzərində tikdikləri əmlakı rəsmiləşdirmək, yəni müvafiq çıxarışın alınması zamanı olur. Beləki, ...

Read More

Su sayğacları kimin hesabına quraşdırılmalıdır?

No Comments

“Sudan istifadə Qaydaları”nın təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 17 iyul 2014-cü il tarixli, 262 saylı Qərarına görə istehlakçıların ...

Read More

Əmək haqqından gəlir vergisi və sosial sığorta haqqı hansı qaydada tutulmalıdır?

No Comments

Əmək Məcəlləsinin 176.2-ci maddəsinə görə əmək haqqından bir neçə icra sənədinə əsasən məbləğlər tutularkən, bütün hallarda işçinin əmək haqqının əlli ...

Read More

İşçinin və ya işəgötürənin pozulmuş hüququnun müdafiəsi ilə bağlı iddia müddətləri.

No Comments

Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsinə görə müəssisələrdə həmkarlar ittifaqları təşkilatının nəzdində fərdi əmək mübahisələrinə məhkəməyə qədər baxan orqanın yaradılması nəzərdə tutula ...

Read More